Iedere cursus wordt bij goed gevolg afgesloten met een certificaat. Dit kan een verklaring van deelname zijn of een cursus certificaat indien het examen met goed gevolg is afgelegd.

In alle gevallen is het certificaat als download (Adobe Acrobat) beschikbaar na afronding van de training/examen.

De echtheid van onze certificaten kan op onze homepage worden geverifieerd aan de hand van het unieke certificaatnummer.